Rethinking business

Monimuotoisuutta ja vastuukeskeistä johtajuutta

Kuuntelin viime viikolla Nordic Business Forumin on-line tapahtumassa erinomaisia ja innostavia puheenvuoroja, joissa tämänhetkistä epävarmuuden ja muutoksen tilaa käsiteltiin useasta eri näkökulmasta ja visioitiin tulevaa Covid -19 jälkeistä maailmaa sekä työn tulevaisuutta.

Korona on ajanut yritykset nopean muutoksen ja epävarmuuden tilaan. Hämmennyksestä huolimatta muutos on aina mahdollisuus ja Amy Webb kehoittikin nyt yrityksiä katsomaan muutoksen merkkejä oman toimialan ulkopuolelta, sillä juuri sieltä voi löytyä oivalluksia siihen, mikä oman toimialan kehitysidea voisi menestyä parhaiten muuttuneessa toimintaympäristössä. Monimuotoisten tiimien rekrytoijan näkökulmasta katsottuna tämä vahvistaa sitä näkemystä, että jos vain mahdollista niin kannattaa rekrytoida osaamista oman toimialan ulkopuolelta. Työyhteisöön saadaan uutta tietoa ja uutta näkökulmaa, jota toimialan sisältä on vaikea nähdä ja mahdollisesti myös ne ”silmälasit”, joiden avulla tulkitaan toisen toimialan tulevaisuuden merkkejä ja niiden vaikutusta omaan toimialaan.

Patrick Lencioni, joka on kirjoittanut useita kirjoja tiimeistä, puhui intohimoisesti johtajuudesta ja johtajuuden motiiveista. Hän kyseenalaisti johtajuuden syitä, ja sitä että johtajuus nähdään usein palkintona tai saavutettuna etuna, jolloin motiivi johtajuuteen on väärä. Sen sijaan, kun johtajuuden motiivina on vastuun ottaminen, ollaan oikean johtajuuden motiivin äärellä. Lencioni kävi läpi puheessaan viisi asiaa, jotka jäävät johtajalta helposti tekemättä, kun johtamisen motiivi on palkintokeskeinen.

• Vaikeita keskusteluja vältellään ja niitä ei haluta käydä.
• Suorat alaiset jätetään johtamatta, koska ei haluta sortua mikromanageeraukseen vaan heitetään vastuu alaiselle.
• Hyvät tiimikokoukset jäävät pitämättä, kun johtajalla on ”tärkeämpää tekemistä”.
• Johtoryhmän yhteistyötaitoja ei kehitetä ja johtoryhmä ei kykene yhteistyöhön eikä pysty ratkomaan ongelmia yhdessä.
• Säännöllinen ja toistuva viestintä arvoista tai toimintatavoista on tylsää toistoa, eikä sitä jakseta tehdä.

Näiden tehtävien laiminlyönti kertoo siitä, että johtajalta puuttuu vastuukeskeinen motiivi tehtäväänsä. Johtajan rooli on äärimmäisen haastava, varsinkin silloin kun pyritään kohti monimuotoista organisaatiota ja tiimeissä on vahvasti erilaisia persoonia sekä erilaista näkemystä asioista. Ristiriitoja syntyy helposti ja toisinaan viestejä tulkitaan hyvin yllättävillä tavoilla. Ristiriidat ovat kuitenkin tärkeitä organisaatio oppimisen kannalta eikä vaikeita keskusteluja pitäisi missään tapauksessa vältellä. Ristiriidat ovat niitä muutoksen moottoreita ja monimuotoisuus tiimeissä on juuri se, jota tarvitsemme oppiaksemme yhdessä tuottamaan uutta osaamista ja ratkomaan yhdessä ongelmia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Johtajan tehtävään hakeutuminen rahan tai statuksen takia on virhe henkilölle itselleen sekä organisaatiolle. Johtajuus ei ole palkinto, tai saavutettu etu vaan johtajuus on vaativaa vastuun ottoa ja siksi johtajan motiivi tehtävään on oltava vahvasti vastuukeskeinen.

Tämähän on päivänselvää, vai onko?

Liisa Tapanainen
Senior Consultant, Recruitment and Executive Search
liisa.tapanainen@talente.fi
+358 400 415923
Talente Consulting