tiimikuva2

Motivaation merkittävät vaikutukset tuottavuuteen. Miksi motivaatio tulisi ottaa huomioon rekrytointi tilanteessa?

Olet varmasti kuullut puhuttavan motivaation tärkeydestä työelämässä ja kuullut sen vaikutuksista yrityksen tuottavuuteen. Kun palkkaat uutta työntekijää, oletko pysähtynyt miettimään, millainen voimavara motivaatio on ja millaisia hyötyjä se antaa?

Moni meistä tietää tämän asian, mutta harva siirtää tiedon käytäntöön. Haluan antaa sinulle nyt hieman tietoa siitä, miten merkittävä vaikutus motivaatiolla voi olla yhtiösi tuottavuuteen. Sekä innostaa sinua ottamaan käyttöön tämän voimavaran, kun kehität yhtiösi työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Mitä motivaatio on ja mitä sillä voi saavuttaa?

Motivaation vaikutusta yhtiön kilpailuetuun ja tuottavuuteen on tutkittu paljon. Haluatko sinä olla edelläkävijä? Haluatko tuoda työpaikalle iloa ja hyvinvointia, samalla kun menestytte ja kasvatatte tuottavuuttanne?

Tämä kaikki onnistuu, kun panostat motivaatioon ja tuet motivaation kasvua yhtiössäsi.

Ossi Aura on tutkinut Suomessa kattavasti motivaation vaikutuksia erilaisissa yhtiöissä. Jaan sinulle tässä isoimmat löydöt ja kerron mistä voit halutessasi tutustua aiheeseen lisää.

Tutkimuksissa on todettu:

  • Motivaation kasvu 10% on vahvasti sidottu 19% henkilöstöntuottavuuden kasvuun.
  • Motivaatio kasvattaa tuottavuutta 3,9%lla. Mikä tarkoittaa keskisuuren yrityksen 20,4 miljoonan euron liikevaihdosta (keskiarvo), 800 000 euron tuottavuuden kasvua.

Mieti, lähes miljoonan euron ero tuottavuudessa. Huimia lukuja, sanoi Ossi Aura.

Mitä sinä ja teidän yhtiönne voisitte tehdä 800 000 euron tuottavuuden kasvulla? Mieti, mihin voisitte sen sijoittaa ja miten voisit kehittää toimintaa eteenpäin tällä raha summalla?

Näiden upeiden lukujen lisäksi, motivoitunut työntekijä on halukas oppimaan ja kasvamaan. Hän käyttää mielellään omaa aikaa, sekä yhtiön tarjoamaa aikaa kouluttautuen ja oppien uutta. Mikä tietenkin tarkoittaa, että hänestä tulee yhä arvokkaampi tekijä yrityksessä, sekä sen kasvussa.

Joten seuraava kerran, kun palkkaat uutta työntekijää, mieti mitä nämä luvut tarkoittaisivat sinulle ja kysy haastattelussa hakijalta “Mikä sinua motivoi? Miksi haluaisit tehdä juuri meillä töitä?” Ja ota nämä asiat huomioon, taitojen ja historian lisäksi häntä palkatessasi.

Tärkeintä on suunta, johon olemme menossa, ei se, missä ennen olimme. Henkilö, jolla on halu kasvaa ja oppia, ohittaa nopeasti henkilön jolla on taitoja mutta ei motivaatiota tehdä töitä, puhumattakaan uuden oppimisesta. Etenkin nykyisessä nopeasti muuttuvassa työelämässä ja kilpaillussa markkinassa, jota me kaikki olemme osa tavalla tai toisella.

Menestystä ja motivaatiota toivottaen,

Ramanda Andersson, CEO ja valmentaja

Voimavarasi Oy

www.voimavarasi.fi