listen-to-5569772_1920

Kaikki lähtee kuuntelusta

 

Koska viimeksi kuuntelit toista ihmistä, siis todella kuuntelit, et vain sanoja vaan merkityksiä, äänenpainoja, kaikkea sitä mitä hän sinulle viestitti? Koska viimeksi kuuntelit todella ymmärtääksesi ja olit jopa valmis muuttamaan omia ajatuksiasi?


Älykkyys ei ole vain älykkyysosamäärä, vaan ennen kaikkea ihmisen kyky tarkastella neutraalisti jotain sellaista, joka ei sovi yhteen hänen sen hetkisen maailmankuvansa kanssa ja oppia jotain uutta ja jopa muuttaa käsitystään. Voidaankin sanoa, että kyky kuunnella on älykkyyden edellytys. Jos et osaa kuunnella, kykysi oppia ja omaksua uutta tietoa on heikko. Kuuntelun taito ei liity ainoastaan yksilön älykkyyteen ja oppimiseen vaan myös ihmisryhmien, perheiden, tiimien ja työyhteisöjen älykkyyteen ja kykyyn kehittää ja kehittyä. Ainoastaan kuuntelevat tiimit kykenevät käymään dialogisia keskusteluja, oppimaan ja oivaltamaan yhdessä.


Jos suurennetaan mittakaavaa, niin voidaan sanoa, että kyky kuunnella, ymmärtää, jakaa ajatuksia ja keskustella on tehnyt ihmiskunnasta sen mitä se nyt on. Kehityksen ja ongelmanratkaisun keskiössä on aina ollut ymmärrys ja yhteistyö, ilman näitä ei olisi tiedettä tai modernia yhteiskuntaa.
Kehittämisen ja ongelmanratkaisun haasteet ovat tänä päivänä kenties suurempia kuin koskaan aiemmin historiassa. Meidän pitää ratkaista jatkuvasti etenevä ilmaston lämpeneminen, jotta voimme jatkossa yleensä elää kotiplaneetallamme. Lisäksi muuntuva pandemia ravistelee jokaista maapallon kolkkaa ja kuka tietää mikä on seuraava maailmanlaajuinen kriisi, josta meidän on selvittävä ja johon on löydettävä ratkaisu.

Yritykset, tiimit ja työyhteisöt ovat entistä monimuotoisempia. Mitä monikulttuurisempia, eri taustoilla ja kokemuksilla varustettuja ihmisiä ryhmässä on, sitä vaikeampi meidän on ymmärtää toisiamme ja sitä tärkeämpiä ovat dialogitaidot. Toisaalta juuri monikulttuurisissa ja monimuotoisissa tiimeissä, joissa ihmiset tuovat yhteiseen pöytää erilaisia kokemuksia ja erilaista osaamista, voidaan odottaa syntyvän parhaimmat ideat ja huimimmat visiot. Parhaimmat innovaatiot ovat aina syntyneet yhteistyön tuloksena ja kaiken yhdessä toimimisen keskiössä on dialoginen keskustelu.

Dialogi on kykyä vuoropuheluun, joka lähtee aktiivisesta kuuntelusta. Dialoginen keskustelu on tasavertaista ja rakentavaa, se on tie ymmärrykseen, empatiaan ja ratkaisuihin. Se vähentää konfliktien, riitojen ja sotien mahdollisuutta ja lisää sen sijaan yhteistyön, uusien ideoiden ja innovaatioiden syntymistä. Siinä on kaiken sen alku, jota me tarvitsemme niin kipeästi juuri nyt. Kaikki lähtee siis kuuntelusta.

Marinetta Kangasharju
Tehokkaiden ja hyvinvoivien tiimien rakentaja
Inner Job Oyn perustaja
https://www.innerjob.fi/