Henkilöarvioinnit

raja_sin3

Henkilöarvioinnit toimivat tukenasi valintaprosessissa ja antavat arvokasta lisätietoa työntekijän soveltuvuudesta tehtävään ja organisaatioosi. Pyrimme minimoimaan rekrytointiin liittyviä riskitekijöitä selvittämällä arvioinnin avulla esimerkiksi hakijan motivaatiotasoa, sosiaalisuutta, yhteistyötaitoja ja luontaista käyttäytymistyyliä. Tunnistamme arviointien avulla myös yksilön kyvykkyyttä ja tulevaisuuden potentiaalin. Arvioinnin avulla voidaan ennustaa myös ehdokkaan potentiaalista menestymistä johto- ja esimiestehtävissä.

Psycruit-arviointi

Raja harmaa

Käytämme rekrytointiprosessin tukena psykometrisiä Psycruit-persoonallisuusarviointia, joka perustuu alun perin psykologi Cattelinin faktorianalyysiin.

 • Antaa työkaluja esimiestyöskentelyyn ja onboarding-vaiheeseen
 • Tunnistaa vahvuuksia ja heikkouksia sekä tulevaisuuden potentiaalin
 • Hakijan kanssa käydään aina palautekeskustelu
 • Sisältää kattavan valikoiman arviointiraportteja (mm. persoonallisuusprofiili, tiimiraportti, myyntiraportti ja johtamisraportti)
 • Arvioinnissa paneudutaan hakijan motivaation, vuorovaikutuksen, ajattelutavan, tunnetyylin ja kulttuurisopivuuden arvioimiseen

PSYCRUIT – kykytestit

Kykytestit antavat vahvoja viitteitä työssä suoriutumisesta. Yhdistettynä muihin arviointeihin, kuten persoonallisuusarviointeihin, ne tarjoavat työnantajalle monipuolisemman kuvan kandidaatin vahvuuksista ja kehitysalueista.

 • Verbaalinen kykytesti mittaa kandidaatin kykyä ymmärtää ja analysoida tietoa kirjoitetussa muodossa, tietyssä aikarajassa. Tekstin pohjalta kandidaatin tulee vastata erilaisiin väittämiin sen mukaan ovatko, ne oikein vai väärin tai ei voida sanoa.
 • Numeerinen kykytesti arvioi kandidaatin taitoa analysoida ja määritellä matemaattisia toimenpiteitä vastaamalla monivalintakysymyksiin. Testissä numeerinen tieto esitetään eri muodossa, kuten kaavioina, taulukoina, numerosarjoina sekä tekstinä. Numeeriset testit ovat monivalintatehtäviä ja ne ovat ajastettuja.
 • Abstrakti kykytesti arvioi kandidaatin kykyä työskennellä uusien konseptien ja ideoiden kanssa. Abstraktit päättelytestit ovat ajastettuja, ei-sanallisia monivalintatehtäviä. Testissä kandidaatille esitetään joukko erilaisia kuvioita ja muotoja, ja hänen tulee päätellä, mikä tulee seuraavaksi.
 • Mekaaninen kykytesti arvioi kandidaatin kykyä soveltaa mekaanisia ja fyysisiä lakeja todenmukaisiin kohteisiin ja prosesseihin.

Hogan-arviointi

Raja harmaa

Käytämme johtamiskykyjen arviointiin Hogan-arviointimenetelmää rekrytoinneissa ja henkilöstön kehittämistilanteissa. Hogan on kehitetty ennustamaan henkilön menestymistä tulevassa tehtävässään. Erityispiirteenä voidaan myös ennakoida henkilön reagointia paine- ja kriisitilanteisiin.

 • Johtamistaitojen arviointimenetelmä rekrytoinnissa
 • Johtamis- ja alaistaitojen kehittäminen
 • Tiimityöskentelyn kehittäminen
 • Urasuunnittelu
Raja harmaa

Kauttamme myös DISC-profiilit ja valmennukset sekä 360 esimiesarvio ja siihen liittyvä coaching.

Raja harmaa

Ole meihin yhteyksissäautamme mielellämme! 

Psycruit-persoonallisuusarvionnit voi ostaa myös verkkokaupastamme myös henkilöasiakkaana. 

Ota yhteyttä!

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Yritys

  Puhelin

  Viesti