Henkilöarvioinnit

Raja sininen

Henkilöarvioinnit toimivat tukenasi valintaprosessissa ja antavat arvokasta lisätietoa työntekijän soveltuvuudesta tehtävään ja organisaatioosi. Pyrimme minimoimaan rekrytointiin liittyviä riskitekijöitä selvittämällä arvioinnin avulla esimerkiksi hakijan motivaatiotasoa, sosiaalisuutta, yhteistyötaitoja ja luontaista käyttäytymistyyliä. Tunnistamme arviointien avulla myös yksilön kyvykkyyttä ja tulevaisuuden potentiaalin. Arvioinnin avulla voidaan ennustaa myös ehdokkaan potentiaalista menestymistä johto- ja esimiestehtävissä.

SHL-arviointi

Raja harmaa

Käytämme rekrytointiprosessin tukena kompetenssipohjaista SHL-persoonallisuusarviointia (Saville & Hollsworth Limited), joka on yksi laajimmalle levinneistä työkäyttäytymisen arviointiin suunnitelluista menetelmistä. Se mittaa 32 asteikolla erilaisia työpersoonallisuuden piirteitä, joilla on vaikutusta henkilön työsuoriutumiseen erilaisissa tehtävissä.

  • Kompetenssipohjainen arviointimenetelmä
  • Tukee rekrytointiprosessia
  • Sisältää aina palautekeskustelun
  • Saatavana myös myyjäprofiili myyjien rekrytointeihin

Hogan-arviointi

Raja harmaa

Käytämme johtamiskykyjen arviointiin Hogan-arviointimenetelmää rekrytoinneissa ja henkilöstön kehittämistilanteissa. Hogan on kehitetty ennustamaan henkilön menestymistä tulevassa tehtävässään. Erityispiirteenä voidaan myös ennakoida henkilön reagointia paine- ja kriisitilanteisiin.

  • Johtamistaitojen arviointimenetelmä rekrytoinnissa
  • Johtamis- ja alaistaitojen kehittäminen
  • Tiimityöskentelyn kehittäminen
  • Urasuunnittelu

DISC-profiilit ja valmennukset vuorovaikutus-, työyhteisö- ja esimiestaitojen kehittämiseksi

Raja harmaa

Everything DiSC® ja Work of Leaders® -profiilit ja valmennukset auttavat ymmärtämään omaa luontaista toimintatapaa ja erilaisuutta. Valmennuksissamme saatte käytännönläheisten harjoitteiden ja työkalujen avulla taitoja ja kykyä kohdata erilaisia ihmisiä niin työyhteisössä kuin asiakkainakin. Samalla voidaan rakentaa luottamuksellisempaa ja tuloksellisempaa tiimityötä oli sitten kyse myyntitiimistä tai johtoryhmästä.

DISC-profiili syntyy verkossa tehtävästä kyselystä ja vastausten perusteella muodostettavasta profiilista. DISC kuvaa neljää käyttäytymistyyliä hallitseva D, vaikuttava I, vakaa S ja tunnontarkka C.

360° esimiesarvio ja coaching

Raja harmaa

Esimiestyön jatkuvan kehittämisen kautta parannat yrityksen tuloksellisuutta ja työhyvinvointia organisaatiossa. 360° mittauksella esimies saa tärkeää palautetta niin henkilöstöltään kuin esimieheltäänkin ja samalla hän arvioi omaa onnistumistaan hänen vastuualueissaan. Tuloksena on 360° näkymä esimiestyöstä, missä on onnistunut hyvin tai erinomaisesti ja missä asioissa on parantamisen paikka. Verkossa tehtävän kyselyn jälkeen on hyvä coachin kanssa käydä läpi yhdessä, miten esimies hyödyntää tuloksia arjessa. Valmentajamme tukee organisaatiota ja esimiehiä kehittymisessä toiveidenne mukaisesti esimerkiksi neljän kuukauden coaching ohjelmalla.

Mittauksissamme voidaan koostaa raportteja mm.
• Joustavuus ja luottamus 360°(ristiriitatilanteiden käsittely, muutokseen valmistautuminen tai puuttuvan sanoituksen löytäminen kehittymisen tueksi)
• Johtajuus 360° (18 keskeisintä johtamisen osa-aluetta)
• Osaava esimies 360° (itsensä johtaminen, olosuhteiden johtaminen ja luottamuksen rakentaminen)
• Klassinen 360° (suoritusten johtaminen, yhdeksän osa-aluetta)

Ota yhteyttä!

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Puhelin

Viesti