Valmennukset

raja_sin3

Talente on luotettava kumppanisi henkilöstön kehittämisessä. Asiantuntijoillamme on vuosien kokemus henkilöstön valmentamisesta monella toimialalla.

Valmennuksemme sopivat yritykselle silloin, kun tavoitteenne on kehittää esimiestyötä, johtoryhmien tai tiimien toimintaa. Kumppaninamme autamme teitä löytämään uutta osaamista organisaatioonne, sekä vahvistamaan olemassa olevan henkilöstönne osaamista ja kyvykkyyttä. Valmennuksemme ovat osallistavia, dialogisia valmennuksia, joissa oppiminen ja uusien toimintatapojen kokeileminen ovat heti implementoitavissa henkilöstön työarkeen.

Esimiesvalmennus

Raja harmaa

Esimiesvalmennuksemme tukevat esimiestyötä käytännönläheisellä tavalla, antaen sekä tiedollista ja taidollista osaamista, mutta myös työkaluja esimiestyön haasteisiin ja erilaisiin tilanteisiin. Meille on tärkeää ymmärtää toiveenne esimiestyölle ja organisaation kulttuurille. Esimiestyöllä voidaan vaikuttaa sekä tuloksellisuuteen, henkilöstötyytyväisyyteen että moneen muuhun asiaan. Valmentajamme ajantasainen osaaminen ja kokemus monelta alalta tukevat oppimista kohti modernia johtajuutta. Valmennuksemme kattaa sekä uuden esimiehen valmennuksen että jo kokeneen esimiehen valmennukset.

Oppivat tiimit

Raja harmaa

Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä voittajia ovat ketterät ja oppivat organisaatiot. Tällaiset organisaatiot rakentuvat monimuotoisista oppivista tiimeistä, joilla on yhdessä oppimisen taito, ja jotka ratkovat yhdessä ongelmia sekä kehittävät uutta osaamista organisaatioon. Vahva luottamus, avoimuus ja erilaisuuden kunnioittaminen tiimissä mahdollistavat yhdessä oppimisen. Ota yhteyttä, niin autamme sinua oppivien tiimien rakentamisessa.

Johtoryhmän tai hallituksen valmennus

Raja harmaa

Johtoryhmän keskinäinen yhteistyö, luottamus ja vahvuuksien hyödyntäminen ovat avainasemassa yrityksen tuloksellisuuteen. Johtoryhmän jäsenten erilaisuus, erilaiset vahvuudet ja osaaminen tukevat liiketoiminnan päätöksentekoa. Yhteistyö johtoryhmässä tai hallituksessa voi kuitenkin olla haasteellista. Valmennuksessamme saatte käytännön keinoja parantaa yhteistyötä, luoda dialogisempia johtoryhmän kokouksia ja löytää oikeat päätökset kompleksisessa toimintaympäristössä ja näin kasvattaa kilpailukykyä ja vahvistaa yrityksen asemaa tulevaisuudessa.

Johdon Coaching

Raja harmaa

Henkilökohtainen coaching ohjelmamme tukee esimiestä 3 – 6 kk ajan esimiestyön alkumetreillä tai kokeneelle esimiehelle työn vaihtuessa. Tuemme roolin haltuunotossa, alkuajan haasteissa ja työn tuloksellisuudessa. Järjestämme esimiehille myös ryhmäcoaching - tapaamisia, joissa esimiehet saavat ryhmän yhteisen sparrauksen ja tuen. Valmentajamme ovat sertifioituneita alalla.

Muut valmennukset

Raja harmaa

Toteutamme erilaisia räätälöityjä valmennuksia tarpeidenne mukaisesti. Teemat voivat liittyä esimerkiksi vuorovaikutustaitojen ja työyhteisötaitojen parantamiseen (DISC), arvo- ja strategiatyöpajat sekä myyntitaidoissa. Tulevaisuustyöpajoissamme luomme organisaatiossa ymmärrystä työnmurroksesta johtuvista tulevaisuuden työelämätaidoista, osaamisvaateista, digitaalisista ratkaisuista tai asiakaskäyttäytymisen muuttumisesta.

Ota yhteyttä!

    Nimi (pakollinen)

    Sähköposti (pakollinen)

    Yritys

    Puhelin

    Viesti