like a boss

Onnistunut suorahakuprosessi

Suorahaku on muuttunut viime vuosina ja se on valunut organisaatiossa alaspäin, asiantuntija- ja päällikkötason tehtäviin. Suorahaulla haetaan prosessiin tehokkuutta, niin että haku kohdistuu juuri niihin henkilöihin, joilla on relevanttia osaamista tehtävään. Ilmoitushaku harvoin tavoittaa niitä potentiaalisia asiantuntijoita, jotka halutaan mukaan keskusteluihin. Suorahakuun voidaan kuitenkin liittää ilmoitushaku ja vaikka hakemuksia tulisikin vain vähän, mukana voi olla helmiäkin, näin varmistetaan sekä aktiivisten että passiivisten hakijoiden prosessiin mukaan tulo.

Tärkeät vaiheet onnistuneessa suorahakuprosessissa

  • toimenkuvauksen, vaatimusten ja kriteereiden lisäksi meidän suorahakukonsulttien tulee tietää, millaisia tavoitteita valittavalle henkilölle asetetaan, mitä hänen tulee saavuttaa seuraavien vuosien aikana
  • millaisia haasteita tehtävä tarjoaa valittavalle henkilölle, millaisia mahdollisuuksia tehtävä tarjoaa kehittymiselle ja uralla etenemiseen
  • perehtyminen yrityskulttuuriin ja organisaatioon, miten vastuullisuus toteutuu yrityksessä, tutustuminen esihenkilöön, millainen johtaja hän on, millaisia tulevat kollegat ovat
  • houkuttelevuustekijöiden määrittäminen, miksi tehtävä on kiinnostava

Keskustelujen ja saamiemme tietojen pohjalta sekä oman selvitystyömme ansiosta, meille muodostuu yrityksestä selkeä työnantajamielikuva, jota sitten välitämme prosessin ajan kandidaateillemme.

Tärkein vaihe suorahaussa on kuitenkin laadukkaasti rakennettu long-lista eli ehdokasasettelu. Sen merkitystä ei voi väheksyä ja siksi siihen kannattaa panostaa riittävästi aikaa ja resursseja. Tässä kohtaa tiedämme lähtötietojen pohjalta tarkasti, mitkä ovat asiakkaan toiveet valittavan henkilön suhteen. Long-listalle pyrimme tuomaan monimuotoisuutta, eli mahdollisesti osaajia myös toimialan ulkopuolelta sekä ikärakenteeltaan monipuolinen lista, mukaan mahtuu myös +-50-vuotiaat.

Kun edellä mainitut asiat on hyvin mietitty ja long-lista laadukas, haastattelut potentiaalisten henkilöiden kanssa ovat mielekkäitä ja johtavat useimmiten jatkokeskusteluihin asiakkaan kanssa. Suorahaussa ensiarvoisen tärkeää on selvittää kandidaatin motivaatio vaihdokseen. Mikä tehtävässä ja yrityksessä kiehtoo häntä. Tälle keskustelulle kannattaa varata aikaa ja usein käykin niin, että motivaatio kehittyy prosessin edetessä. Parhaimmillaan keskustelu syvenee ja hakija arvioi omaa osaamistaan, omia vahvuuksiaan, oma persoonaansa hyvinkin analyyttisesti ja hän voi oivaltaa jotain hyvin merkityksellistä oman uransa suhteen.

Haastattelujen jälkeen esittelemme asiakkaalle kriteerit täyttävät finalistit. Joukossa on jo kokeneita kandidaatteja, jotka pääsevät nopeasti sisälle tehtävän suorittamiseen, mutta myös kokemattomia potentiaalisia kykyjä, joissa nähdään selkeästi kasvupotentiaalia ja mahdollisuutta kehittyä vaativimpiin tehtäviin. Asiakkaalle tarjotaan vaihtoehtoja ja tehdään valinta mahdollisimman helpoksi kattavilla haastatteluilla, joiden perusteella selviävät kandidaattien osaamistekijät, vahvat persoonallisuuspiirteet ja sopivuus organisaatioon sekä motivaatiotekijät tehtävää ajatellen. Lopputulemana on onnistunut suorahaku, jossa sekä asiakas että valittu henkilö ovat tyytyväisiä. Mahdollisesti myös muut mukana olleet kandidaatit ovat tyytyväisiä, ovathan he päässeet analysoimaan omaa osaamistaan ja uraansa ja näin heränneet tekemään aktiivista urasuunnittelua.

 

Tuija Kinnunen

Managing Partner, Senior Consultant

Talente Consulting Oy

tuija.kinnunen@talente.fi

+358 40 673 5262