Kehittäminen

Lisäämme asiakkaittemme kilpailukykyä kehittämällä jatkuvasti yritysten henkilöstöä. Tarjoamme kattavan valikoiman erilaisia kehittämisen ratkaisuja, millä parannamme organisaatioiden suorituskykyä ja henkilöstön osaamista.

Myyntivalmennus

Myyntivalmennukset tarjoavat ajankohtaista ja tuoretta näkemystä tulokselliseen myyntiin ja asiakastyöskentelyyn. Tavoitteenamme on varmistaa yrityksesi myynnin kehittyminen ja myynnin avainhenkilöiden kaupallinen menestys erilaisissa asiakaskohtaamisissa. Tarjoamme inspiraatiota, osaamista ja työkaluja onnistumiseen. Valmentajina toimivat kokeneet myynnin kehittämisen ammattilaiset.

Esimiesvalmennus

Hyvällä esimiestyöllä ja johtamisella saavutat tuloksia ja henkilöstösi voi hyvin. Menestyvissä yrityksissä työskentelee sitoutuneita ja innostuneita esimiestyön ammattilaisia, jotka johtavat joukkuettaan menestyksellisesti kohti tavoitteita. Tarjoamme osaamista ja näkemystä esimiestyön kehittämiseen sekä uusille että kokeneille esimiehille. Esimiestyön kehittämisestä vastaavat kokeneet valmentajamme.

Johtoryhmävalmennus

Järjestelmällisellä ja hyvällä johtamisella varmistamme parhaat mahdolliset edellytykset yrityksen tulokselliseen toimintaan. Autamme yritysten johtoa ja johtoryhmän jäseniä onnistumaan tehtävässään. Yhdessä luomme toimivia ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä organisaatioiden kehittämisen ja menestymisen tueksi. Johdon ja johtoryhmien kehittämisohjelmista vastaavat kokeneet yritysjohdon ja valmennuksen ammattilaiset.

HR-palvelut

Asiantuntevien HR-palveluiden avulla varmistamme, että yrityksen henkilöstöpalvelut ovat ajan tasalla. Hyvä henkilöstöhallinto on henkilöstöjohtamisen perusta, joka muotoutuu kunkin yrityksen tarpeiden ja toiminnan mukaan ja joka täyttää työlainsäädännön ja työehtosopimusten vaatimukset. HR-ammattilaisemme rakentavat ja kehittävät onnistuneita henkilöstöhallinnon prosesseja erilaisten organisaatioiden tarpeisiin. Henkilöstötutkimusten avulla saat arvokasta tietoa henkilöstön tyytyväisyydestä ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.

Valmennuksemme räätälöidään aina huolellisesti yrityksenne tarpeisiin.

Soita meille, kerromme lisää, 040 6735262.