Kuva1

Tarjoa hakijalle hyvä työnhakukokemus

Hyvä rekrytointiprosessi on hakijalle kokemus, josta jää hyvä mieli ja josta voi aina oppia jotain, vaikka ei tulisikaan valituksi. Tarjoamalla hakijalle hyvän hakijakokemuksen kasvatat myös positiivisella tavalla työnantajamielikuvaasi.

Selkeä ja oikein kohdennettu hakuilmoitus

Herätä hakijan mielenkiinto avoimeen paikkaan oikeissa medioissa. Anna rehellinen ja aito kuvaus avoimesta tehtävästä ja sen vaativista kompetensseista. Kerro myös yrityskulttuurista, ja mikä tekee yrityksestä houkuttelevan, mitä työ tarjoaa ja miksi yritykseen kannattaa hakeutua.

Kolme tärkeintä asiaa: viestintä, viestintä ja viestintä

Kommunikointia hakijan kanssa ei koskaan ole liikaa. Kiitos -viesti hakemuksen vastaanottamisesta on ensimmäinen kontakti hakijaan. Säännöllinen viestintä hakijalle prosessin vaiheista pitää osaajat sitoutuneina prosessiin. Suunnitelmallisuus rekrytointiprosessin eri vaiheista ja realistinen aikataulutus helpottavat viestintää.

Haastattelutilanteesta mukavahenkinen keskusteluhetki

Rekrytoivalla henkilöllä on luonnollisesti oltava osaamista kyseisestä yrityksestä, alan liiketoiminnasta sekä markkinasta. Hakijan taustoihin tutustuminen ennakkoon on myös tärkeää. Hakijaa voi myös hieman valmistella haastatteluun lähettämällä esimerkiksi muutaman kysymyksen etukäteen, jolloin hakijalle jää valmistautumisaikaa. Jo haastattelutilanteessa voi viestiä hakijalle hänen vahvuuksiaan ja kehitettäviä asioita. Rento, avoin, mutta kuitenkin ammattimainen ja hakijaa arvostava ilmapiiri takaa hyvän haastattelukokemuksen.

Ei kiitos -vastaus

Valitettavasti useimmiten vain yksi tulee valituksi ja muille on viestittävä kielteinen vastaus. Hakijat odottavat kuulevansa rekrytoivasta organisaatiosta heti hakuajan päättymisen jälkeen. Parhaiten hakukriteereihin vastaavat hakijat selviävät jo heti prosessin alkuvaiheessa, joten ilmoita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ei jatkoon -päässeille tilanteesta. Näin he voivat keskittyä muihin aukioleviin hakuihin. Kaikkien haastatteluissa mukana olleiden hakijoiden viestintä kannattaa tehdä henkilökohtaisesti. Perustele päätös ja mitkä seikat vaikuttivat valintaan. Hakijat arvostavat rehellistä palautetta. Kerro hakijalle millaisen vaikutelman hän antoi haastattelussa ja miten hän voisi tuoda paremmin esille omaa osaamistaan, anna vinkkejä ja mahdollisia korjauksia CV:hen.  Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen auttaa hakijaa seuraavassa hakuprosessissa.

Hyvä ja laadukas hakijakokemus on yksi tärkein tekijä yrityksen työnantajamielikuvan viestinnässä. Hyvä ja toimiva rekrytointijärjestelmä ja hakijakokemuksen mittaaminen auttavat työnhakuprosessin kehittämisessä. Työnhakija on osoittanut kiinnostusta yritystäsi kohtaan ja nähnyt vaivaa hakemuksen ja CV:n lähettämiseen, kohtele häntä siten arvostavasti ja mahdollisimman yksilöllisesti.

Jos kaipaat apua yrityksesi hakijakokemuksen kehittämiseen, Talenten ammattitaitoset rekrytointikonsultit ovat apunasi https://www.talente.fi/yhteystiedot/