Muutosturva

MUUTOSTURVAOPAS

 

Työnantajan koulutus- ja valmennusvelvollisuus irtisanotuille

 

 1. Muutosturvaa koskeva lainsäädäntö

Kun yrityksesi joutuu sanomaan työntekijöitä tuotannollisista tai taloudellisista syistä on sinun kustannettava irtisanotuille työntekijöille työllistämistä edistävä koulutus tai valmennus. Laki koskee kaikkia työntekijöitä riippumatta, missä tehtävässä he toimivat. Tämä koskee yritystäsi, mikäli

 • työllistävät yli 30 henkilöä
 • jos irtisanottava on ollut palveluksessasi yli 5 vuotta

Positiivisen työantajamielikuvan luomiseksi voit tarjota valmennusta myös alle 5 vuotta työsuhteessa oleville irtisanotuille, heille se on kuitenkin verotettavaa tuloa. Yrityksesi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan kirjataan periaatteet, joiden mukaan koulutusta tai valmennusta hankintaan ja järjestetään yrityksessä. Työnantajan ja henkilöstön välillä neuvotellaan, minkälaista valmennusta voidaan järjestää ja mistä ja miten koulutusta hankitaan.

Työantajana olet myös velvollinen järjestämään irtisanotuille työterveyshuolto kuuden kuukauden ajaksi työvelvollisuuden päättymisestä lukien.

 

 1. Valmennuksen arvo ja ajankohta

Valmennuksen arvon on vastattava työntekijäsi yhden kuukauden keskimääräistä palkkaa. Arvo voi olla myös tarvekohtainen, jos näin yhdessä sovitaan. Mikäli valmennus järjestetään ryhmävalmennuksena, hinnan on vastattava valmennukseen osallistuvien työntekijöiden kuukausipalkkojen yhteissummaa. Matka- ja ateriakustannukset sekä arvonlisävero lasketaan valmennuksen arvoon.

Yleensä valmennus toteutetaan kahden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Irtisanotun kanssa voidaan sopia painavasta syystä valmennuksen tai koulutuksen järjestämisestä myös myöhemmin. Ajankohta on tosin tiedettävä työsuhteen päättymishetkellä.

 

 1. Työnhakeminen irtisanomisaikana

Irtisanotun muutosturvaan kuuluu oikeus palkalliseen vapaaseen, kun hän hakee töitä. Vapaan pituus, 5-20 päivää, määräytyy irtisanomisajan pituuden mukaan.

 

 1. Valmennuksen toteuttaja

Alalla on runsaasti palvelun tuottajia ja eri valmennusvaihtoehtoihin kannattaa tutustua jo ennen yt-neuvotteluiden aloittamista. Kannattaa miettiä, millaista työnhakuvalmennusta irtisanotulle voisi tarjota ja näin helpottaa hänen uudelleen työllistymistä. Tärkeää on löytää itsellesi sopiva valmennuskumppani, joka auttaa sinua muutosturvavelvoitteen toteuttamisessa yrityksessäsi. Voit myös sopia työntekijän kanssa, että kustannat työntekijän itse hankkiman koulutuksen tai valmennuksen.

 

 1. Outplacement-valmennuksen sisältö

HR-alan yritykset tarjoavat erilaisia valmennuskokonaisuuksia, joiden tavoitteena on työntekijän nopea sijoittuminen takaisin työmarkkinoille. Valmennukset sisältävät yleensä seuraavia palveluita, mutta niissä on myös räätälöintimahdollisuuksia vastaamaan kunkin irtisanotun henkilökohtaisia tarpeita.

 • Työntekijän osaamisen kartoittaminen
 • Yksilöllisen työnhakustrategian laatiminen
 • Jatko- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksien kartoittaminen
 • Omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistaminen (myös heikkouksien)
 • Sähköisten hakukanavien käyttäminen ja työn hakeminen
 • Tarjota parhaat käytännöt myyvän CV:n laatimiseen
 • Saada toimivat tekniikat haastattelutilanteisiin
 • Verkostoitumisen ja sosiaalisen median hyödyntäminen työnhaussa
 • Tarjota henkilökohtainen uravalmentaja

Lain vaatiman valmennusvelvoitteen täyttäminen onnistuu parhaiten käyttämällä muutosturvan toteuttamiseen erikoistuneita valmennusammattilaisia. He tuntevat

työmarkkinat ja työllistymismahdollisuudet ja voivat näin parhaiten auttaa työntekijöittesi uudelleen sijoittumiseen työmarkkinoille. Yrityksesi voi näin keskittyä oman liiketoimintansa hoitamiseen.

 

 1. Muunlaisen tuen tai koulutuksen järjestäminen

Yritykselläsi on mahdollisuus tarjota irtisanotulle myös muunlaista työllistämiseen tähtäävää tukea, mikäli näin yhdessä sovitte. Esimerkiksi starttirahaa oman yrityksen perustamiseen tai oman ammattikoulutuksen täydentämiseen muilla kursseilla, esimerkiksi IT-taitojen kehittäminen tai kielikoulutus.

 

 1. Muutosturvan lakivelvoitteen edut yrityksellesi

Valmennusta tarjoamalla edistät irtisanottujen työllistymistä tehokkaasti ja löytämään uusia uramahdollisuuksia. Rakennat näin myös positiivista työnantajamielikuvaa yrityksestäsi. Riskinä on myös lisäpäivien maksuvelvollisuusriskin toteutuminen suurille yrityksille, mikäli ikääntyneet irtisanotut eivät työllisty.

(lue lisää https://www.tyollisyysrahasto.fi/tyottomyysvakuusmaksut/omavastuumaksut/ )

 

 1. Muutosturva velvoitteen laiminlyönti

Mikäli yrityksesi laiminlyö valmennuksen tai koulutuksen järjestämisen, irtisanotulla on oikeus rahalliseen korvaukseen, joka vastaa valmennuksen arvoa eli irtisanotun keskimääräistä kuukausipalkkaa. Korvaus on irtisanotulle veronalaista tuloa.

 

 1. Muutosturvan hyödyt irtisanotulle työntekijälle
 • auttaa kohtaamaan tilanteeseen liittyvät tunnetilat
 • nopeuttaa työntekijän uudelleen sijoittumista työmarkkinoille
 • Varmistaa menestys työnhaussa
 • Laatia yksilöllinen työnhakustrategia
 • Kartoittaa jatko- ja uudelleenkoulutusmahdollisuudet
 • Omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
 • Itsetuntemisen kehittäminen, oman osaamistason arviointi
 • Sähköisten hakukanavien hyödyntäminen
 • Tarjota parhaat käytännöt myyvän CV:n laatimiseen
 • Saada toimivat tekniikat haastattelutilanteisiin
 • Verkostoitumisen ja sosiaalisen median hyödyntäminen
 • Käytännön valmistautuminen yksittäisiin työhakuihin
 • Tarjota henkilökohtainen uravalmentaja

 

Ota yhteyttä, autan mielelläni!

Tuija Kinnunen, akkreditoitu urakonsultti, tuija.kinnunen@talente.fi,  040 6735262

Voit varata alla olevan linkin kautta ilmaisen kartoitusajan liittyen muutosturvan järjestämiseen yrityksessäsi tai olet irtisanottu ja olet etsimässä itsellesi muutosturvan toteuttajaa:

http://bit.ly/tuija_kinnunen