Tarja Eloranta

Raja harmaa

Minulla on pitkä kokemus pankki- ja vakuutussektorilta esimiestyöstä, rekrytoinnista, perehdyttämisestä ja myynnin johtamisesta. Olen myös valmentanut satoja asiantuntijoita myynnin osaamisessa ja asiakaskohtaamisessa.

Olen työyhteisöjen ja esimiestyön kehittäjä, olen kiinnostunut erityisesti tulevaisuuden osaamisen tarpeiden täyttämisestä joko rekrytoinnin tai jatkuvan oppimisen kautta. Tulevaisuuden osaamisessa tarvitsemme ymmärrystä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisestä liiketoiminnassa, tiedolla johtamista ja organisaation aineettoman pääoman johtamista. Lisäksi olen kiinnostunut tiimien, johtoryhmien ja projektiryhmien yhteistoiminnan kehittämisestä, miten varmistaa tavoitteiden saavuttamisen yhdessä, hyödyntäen jokaisen osallisen erilaisia vahvuuksia, ominaisuuksia ja diversiteettiä.

Valmennan uusia esimiehiä, johtoryhmiä ja työyhteisöjä vuorovaikutustaidoissa, johtamisen taidoissa ja itseohjautuvuuden kehittämisessä. Tuen organisaatioita myös muutosjohtamisen haasteissa ja uudistumisessa.